Üyelik Girişi
Site Haritası

YAYINLARIMIZ
 ANADOLU'DA AYDINLANMA ATEŞİNİ YAKANLAR

 TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE VE ŞURA TOPLANTILARINDA KÖY ENSTİTÜLERİ

  

 23- TBMM Bütçe Görüşmelerinde ve Şura Toplantılarında Köy Enstitüleri (1935 - 1954) Hazırlayanlar Mustafa Aydoğan, Erdal Atıcı, 1 Baskı 2010, 15 TL

   
   
   
  
  

 

KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI YAYINLARI

Yayın No. 
1Köy Enstitüleri, Amaçlar – İlkeler – Uygulamalar. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, 3. Bası, 2007.  10 TL
2.Hasan-Âli Yücel, Köy Enstitüleri ve Köy Eğitimi ile İlgili Yazıları-Konuşmaları. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, 2. Bası, 1997. (Mevcudu kalmadı)
3."Köyde Eğitim" İ. Hakkı Tonguç Genişletilmiş 3. Bası. Hazırlayan: Mahmut Makal 2008.  25 TL
4.Kitaplaşmamış Yazılar. İ. Hakkı Tonguç, Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, Cilt 1:2. Bası 1998; Cilt 2: 1. Bası, 2000. 20 TL
5.Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy. İ. Hakkı Tonguç, 3. Bası 1998. 25 TL
6.Yarının Türkiyesine Seyahat. Ahmet Emin Yalman, 3. Bası, 1998. 10 TL
7.Çeşitli Yönleriyle Tonguç. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, 1. Bası, 1999. 10 TL
8. Kitaplaşmamış Yazılar. İ. Hakkı Tonguç, Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, Cilt 1:2. Bası 1998; Cilt 2: 1. Bası, 2000.  20 TL
9. Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, Cilt 1 (1936-1946): 1. Bası 2000, Cilt 2 (1947-1954): 1. Bası 2000.  20 TL
10.Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, Cilt 1 (1936-1946): 1. Bası 2000, Cilt 2 (1947-1954): 1. Bası 2000.  20 TL
11. Basında Köy Enstitüleri. Yayına Hazırlayan: Mehmet Kepenek, Cilt 1 (1936/1944): 1. Bası, 2001 Cilt 2 (1944-1949): 1. Bası, 2001.  20 TL
12.Basında Köy Enstitüleri. Yayına Hazırlayan: Mehmet Kepenek, Cilt 1 (1936/1944): 1. Bası, 2001 Cilt 2 (1944-1949): 1. Bası, 2001.  20 TL
13.Ferit Oğuz Bayır’a Saygı. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, Zeliha Kanalıcı, 1. Bası, 2003.  15 TL
14.Köy Enstitüleri (I-II). (MEB Yayını 1941 ve 1944) (T.B.*) Nisan 2003.  20 TL
15.Köy Enstitüsü Programları (1936-1953). 1. Bası, 2004. Yayına Hazırlayan: Niyazi Altunya  15 TL
16.Vakfımızın On Yılı. Aralık 2004. ÜCRETSZ
17.Köy Enstitüleri Dergisi-I-VDI (1945-1947) (T.B.*)Nisan 2005. 18. Yayına Hazırlayan: İlhan Alkan  50 TL
18.Köy Enstitüleri ile İlgili Yönetmelik ve Resmi Yazılar. Nisan 2005. Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Aydoğan, Niyazi Altunya.  20 TL
19.Canlandırılacak Köy Yolunda. Şerif Tekben, (T.B.*) Nisan 2005.  10 TL
20.Tonguç’a Mektuplar’la Köy Enstitüsü Yılları. Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan – Aralık/2007. 15 TL
21.Öksüz Yamalığı Köy Enstitüleri, Mustafa Ekmekçi, 2. Bası, 2009.  20 TL

22 - Anadolu'da Aydınlanma Ateşini Yakanlar, Erdal Atıcı 1 Baskı, 2010, 15 TL

23- TBMM Bütçe Görüşmelerinde ve Şura Toplantılarında Köy Enstitüleri (1935-1954) Hazırlayanlar Mustafa Aydoğan, Erdal Atıcı, 1 Baskı 2010, 20 TL

24- Anadolu'da Aydınlanma Ateşini Yakanlar 2, Erdal Atıcı, 1 Baskı, Mart 2011, 15 TL

25- Köy Enstitüleri ve Edebiyat, Yayına Hazırlayan Erdal Atıcı, 1. Baskı Nisan 2011, 10 TL

 26 -Gazetelerde Köy Enstitüleri, (1987 - 2011) Mustafa Aydoğan, I. Bası, Ankara 2012, 10 TL

27- Anadolu'da Aydınlanma Ateşini Yakanlar 3, Erdal Atıcı, 1. Bası Ankara 2012, 15 TL

28- Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Abdullah Özkucur, 2 Bası 2013, 25 TL

29- Niçin Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, 2 Bası Nisan 2014, Osman Bolulu, Ali Dündar, Niyazi Ünsal. 10 TL

30-Mustafa Aydoğan'a Armağan Kitap, 1. Bası Haziran 2014, Yayına Hazırlayanlar: Erdal Atıcı, Gül Günönü, Mutahhar Aksarı, Zarife Sakarya. 10 TL

31- Köy Enstitüleri Destanı, Abdullah Özkucur, Genişletilmiş 2 Baskı, Ocak 2016, 20 TL

32- Hasan Âli Yücel, Köy Enstitüleri Üzerine Yazıları, Konuşmaları -Yayına Hazırlayan: Mustafa Aydoğan, 3 baskı,Ocak 2018, 20 TL

33- O Yıllar Dile Gelse 2 (Karanlığa Işık Tutanlar) Mehmet Cimi, 1. Baskı Mart  2018, 20 TL

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret229921
Saat