Üyelik Girişi
Site Haritası

Hakkımızda

VAKFIMIZ

 

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı

Günümüzde Türkiye'de uygulanmakta olan eğitim modelindeki iki olumsuzluk nedeniyle başımız ağrıyacak gibi:

1 – 40-50 yıldır yavaş yavaş verilen ödünlerle alanını iyice genişletmiş olan din eğitimi sonucu açıkça şeriat düzeni isteyenler çoğaldı. Devletin imam-hatip okullarında; köyden kentten yoksul ailelerin zeki çocukları alınıp tek yanlı ve parasız yetiştiriliyor. Bu tek yanlı eğitimin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması için para kaynakları tartışmalı bazı dernek ve vakıflar olanca güçleriyle çalışıyorlar.

2 – Varsıl aileler özel ve devlete ait paralı okullarda, daha iyi koşullarda çocuklarını okutabiliyorlar.

Devlet bu iki kanalın gelişmesini destekliyor.

Geniş halk topluluklarının çocuklarının çoğu öğrenimlerini sürdüremiyorlar, sürdürebilenlerin okuyabildikleri devlet okulları çağdaş eğitim ilkelerinin o kadar uzağında kaldılar ki içine girilen yarışma ortamında başarılı sonuç alınması neredeyse olanaksızlaştı.

Eğitimdeki bu bozuk, tehlikeli düzenin değişmesi gerek. Değişmesini isteyenlerin güçbirliği etmeleri gerek. Vakfımızın amacı bu değişmeye olabildiğince katkıda bulunmak.

Yeni bir kuruluşuz. Vakıf kuruluş sermayesi 200'den fazla eğitimcinin, eş düşünen eğitimseverin katkılarıyla oluştu. İlerde işletme gelirleri de elbette olacak ama işletmeler kurabilmeye yetecek sermaye birikimi ancak bağışlarla sağlanabilecek. Çağdaş bir eğitim düzeni isteyen herkese selam.

 

Vakıf Senedinde amaç maddesi şöyle:

1 - Köy Enstitüleri Sistemini İncelemek, Belgelemek:

Vakfın kurucularına göre Köy Enstitüleri sistem olarak akılcı ve çağdaş kurumlardır. O günün koşullarında ulusumuz ve ülkemizin gelişmesi yolunda gerekli ve zorunlu olanı yerine getirme hareketiydi. Aynı gerekçe ile UNESCO tarafından az gelişmiş ülkelere de model olarak önerilmişti. Ülkelerindeki pek çok kalıcı özelliklerin günümüz eğitim sisteminde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla sistem tam olarak incelenmeli, gün ışığına çıkarılmalı, sistemin doğru tanımı yapılmalıdır. Vakfın amaçlarından biri bunu gerçekleştirmektir. Bu amaçla

-Sistemi incelemek

-Sistemle ilgili her türlü anı, belge, yayın, resim, film, nota, bant ve benzeri çalışmaları derlemek, düzenlemek, korumak; uzmanların ve ilgilenmek isteyenlerin yararlanabilecekleri duruma getirmek,

-Köy Enstitülerini kuranların, bu kurumlarda çalışanların buralardan yetişenlerin yapıtlarını inceleme ve araştırmalarını, anılarını eğitim etkinliklerini belgelemek derlemek, düzenlemek gelecek kuşakların yararlanacağı konuma getirmek.

-Arşivler, kitaplıklar, müzeler kurmak,

-Köy Enstitüleri olgusunu canlı tutmak, bu canlılığı gelecek kuşaklara aktarmak için emeği geçenler adına orman, park gibi tesisler oluşturmak, anıtlar yapmak.

 

2- Türkiye'de Uygulanmakta Olan Eğitim Sistemini İncelemek, Gelişmesine Katkıda Bulunmak:

Ülkemizde uygulanmakta olan eğitim sistemini her yönüyle incelemek, uygulamanın çağdaş eğitim sistemlerine, eğitimin temel ilkelerine, yöntem ve amaçlarına uymayan yönlerini araştırmak; elde edilen sonuçları tartışmaya açmak, verimli ve çağdaş olmayan uygulamaların yerine akılcı ve bilimsel uygulamaların almasına katkıda bulunmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek; yurt içinde ve dışında eğitimle ilgili gelişmeleri izlemek, elde edilen verileri belgelemek, bunları ilgililerin bilgi ve değerlendirmelerine sunmak; eğitim alanında çalışanlara, araştırma yapanlara kaynak hazırlamak ve yardımcı olmak.

Eğitimin planlanmasını, programını, yöntemlerini, değerlendirme ve ölçme tekniklerini yenileyici, geliştirici, bunlara bilimsellik kazandırıcı çalışmalar yapmak; bu doğrultudaki çalışmaları desteklemek, böylelerine yardımcı olmak.

 

 

 


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret260252
Saat